130 LET MENGEŠKE GODBE

Pisalo se je leto 1884, ko je bila na pobudo 33 Mengšanov ustanovljena Mengeška godba. Ti so 2. novembra istega leta podpisali razglas za posojilo, da bi lahko kupili instrumente. Podpora Mengšanov je bila velika, še posebej sta denarno pomagala Tone in Mihael Stare, mengeška graščaka ter Peter Majdič, lastnik mlina v Jaršah. Po nekaterih navedbah je bil pobudnik ustanovitve Mihael Stare, da bi preprečil pretepe nadebudnih mladeničev in bi se s širjenjem glasbene kulture pretepaške strasti na družabnih dogodkih malo bolj umirile in usmerile v bolj koristne namene. Da bi dosegli večjo enotnost in uredili vprašanje godbenega premoženja, so 7. julija 1897 ustanovili društvo Mengeška godba ter določili nekaj ruštvenih pravil:

  1. Društvo se imenuje Mengeška godba s sedežem v Mengšu,
  2. Namen društva je gojiti lepo umetno godbo in sicer narodne in patriotične vsebine, posebno učiti se umetnih skladb slavnih avstrijskih glasbenikov.
  3. Društvo ima pravico nastopati javno kadarkoli je povabljeno k cerkvenim ali drugim slovesnostim, o čemer odločuje društveni odbor z večino glasov, ki določuje tudi godbene točke.
  4. Denarna sredstva za napravo pihal in druge k temu spadajoče oprave si izbira društvo z darili ali z udnino.
  5. Ud lahko postane vsak v Mengšu stanujoč moški od 15. leta nadalje, ki je lepega obnašanja in ima nadarjenost za godbo.
  6. Ako se društvo razide, pripade slučajno premoženje njegovo dobrodelnim namenom, in sicer domačim revežem, pihala in druga oprava pa takratnim udom.

V vseh teh letih pa se je zvrstilo kar nekaj kapelnikov. Vsak je s svojim delovanjem pustil svojevrsten glasbeni pečat in vnesel določene spremembe ter obogatil godbeniško tradicijo.

 

OD BRATOV DEGISCHER DO PETRA LIPARJA, ki je godbo vodil kar 52 let

Prvi kapelnik je bil od 1884 do 1898 Bernard Degischer, po rodu Tirolec, ki se je priženil v Mengeš. Nasledil pa ga je njegov brat Franc Degischer. Obema kapelnikoma je bil v veliko pomoč organist Matija Lipar, ki ju je včasih nadomeščal na nastopih. Predvsem Franca, ki bi moral na javnih nastopih kot kapelnik nositi na uniformi slovensko zastavico, kar pa Tirolec ni hotel. Za njima je od leta 1901 kar 52 let godbo vodil domačin Peter Lipar, sin enega od ustanoviteljev in organista Matije Liparja. Z dvanajstimi leti je vstopil v godbene vrste, nato končal orglarsko šolo v Ljubljani in že kot 17-letni mladenič prevzel mesto kapelnika. Pod njegovim vodstvom je godba igrala tudi težje koncertne skladbe ter zaslovela širom Slovenije. Eden od pomembnejših nastopov je bilo sodelovanje na masovnem shodu ob proglasitvi države SHS leta 1918 v Ljubljani. Prva svetovna vojna je godbene vrste sicer precej razredčila, toda godba je še naprej vztrajala in premagala tudi krizo druge svetovne vojne. Prav zaradi tega je 60-letnico praznovala dve leti kasneje, v juniju 1946. To leto je bilo še posebej pomembno zato, ker je godba 14. novembra 1946 kupila nekdanjo Kebrovo kmetijo, kjer so nato potekale godbene vaje.

 

NOVA KAPELNIKA ERNEST KVARTIČ in ANTON MEHLE ter ustanovitev GLASBENE ŠOLE v Mengšu

Leta 1954 je bilo praznovanje 70-letnice, vendar brez dolgoletnega kapelnika Petra Liparja, ki je umrl leto prej. Zamenjal ga je Ernest Kvartič, ki je tudi pripravil godbo za praznovanje. V letu 1953 je bila v Mengšu ustanovljena Glasbena šola, kjer so se šolali bodoči glasbeniki, ki so godbi predstavljali nov glasbeno izobražen kader. Leta 1961 je postal kapelnik godbe dolgoletni vojaški godbenik Anton Mehle in na vodilnem položaju ostal do leta 1975. Istočasno je poučeval v glasbeni šoli v Mengšu, kjer je vzgajal učence in jih veliko vključil v godbene vrste. Pod njegovim vodstvom se je godba kadrovsko okrepila in kvalitetno zelo napredovala. Ustanovil je tudi mladinsko godbo gojencev glasbenih šol v Mengšu in Domžalah. Ta godba je nastopila celo v Slovenski filharmoniji. V letu 1964 je bilo praznovanje 80-letnice delovanja, ki ga je zaznamoval izvrsten slavnostni koncert in velika parada. Leta 1974 je godba praznovala 90-letnico. Posebnost programa svečanega koncerta so bile skladbe skladatelja Gvida Učakarja, ki je bil velik prijatelj godbe in je zanjo skomponiral več skladb.

 

KAPELNIKA JOSIP GRGASOVIČ in FRANC LIPIČNIK ter praznovanje 100-letnice godbe in prihod prvih dveh godbenic

V letu 1975 je obolelega kapelnika Antona Mehleta zamenjal Josip Grgasovič. Pod njegovim vodstvom je godba začela izvajati tudi več zabavne glasbe, za katero je kapelnik pisal aranžmaje. V nekaterih skladbah pa je nastopil tudi kot vokalni solist. V juniju 1984 je godba praznovala 100-letnico. To ni bilo samo praznovanje godbe, ampak je bil osrednji kulturni dogodek v Mengšu. v okviru praznovanja je bila organizirana v avli Kulturnega doma razstava z zanimivostmi iz življenja in delovanja godbe. Slavnostni koncert je bil pod vodstvom novega kapelnika Franca Lipičnika, s katerim je godba stopila na novo, narodno-zabavno pot. Na koncertu je bil razvit novi godbeni prapor. Naslednji dan je bil veličasten sprevod s sodelovanjem vseh društev in skupin iz Mengša in konjenikov iz Krumperka. Domači godbeniki so na tej slavnostni prireditvi nastopili v novih uniformah in z novimi inštrumenti, katerih nakup je omogočila takratna občina Domžale z združevanjem sredstev vseh političnih dejavnikov, Kulturne skupnosti, podjetij in posameznikov. Največja sprememba v godbi se je takrat zgodila prav s prihodom prvih dveh godbenic. Od tedaj se je njihovo število le še povečevalo.

 

Delovanje po 100-letnici s kapelniki FRANCEM LIPIČNIKOM in SMILJANOM MAKELJA

Po uspešnem praznovanju 100. obletnice je godba nadaljevala z delom. V tem obdobju je pospešeno vključevala številne mlade godbenike in godbenice, ki so se vzgajali v glasbeni šoli, kjer je deloval tudi kapelnik g. Franc Lipičnik. Leta 1985 je bila prvič izvedena prireditev z naslovom »Pod mengeško marelo«, ki je postala že tradicionalna in letos organizirana že tridesetič. Godbeniki so si iz izkupička prve prireditve kupili nove letne uniforme, tako imenovane mengeška noša. Vodstvo godbe je po odhodu g. Franca Lipičnika v letu 1987 za kratek čas prevzel g. Smiljan Makelja.

 

NOV GODBENI DOM, kapelniki prof. ALOJZ VELKAVRH, Janez PETRAČ in FRANC GORNIK

S hitrim povečanjem članstva v godbi, so se pojavile tudi težave. Stari godbeni dom je postal premajhen in neustrezen. Godba se je začasno preselila v glasbeno šolo, kjer je gostovala skoraj pet let. Želja po lastnem domu se je začela uresničevati z izglasovanjem krajevnega samoprispevka za gasilsko-godbeni dom. Slavnostna otvoritev doma, v katerem je godba, skupaj z gasilci, dobila lastne prostore, je bila 15. septembra 1990. Godbeni prostori so bili dokončno opremljeni med letoma 1991-1992, po načrtih, ki jih je izdelal domačin g. Anton Benda, dipl. ing. arh.. Prav pri gradnji doma se je izkazala povezanost godbe s krajani, krajevno skupnostjo, delovnimi organizacijami, podjetniki in obrtniki. Prav vsi so prispevali svoj delež za dolgoročno ureditev prostorov za godbo, kot tudi za gasilce. Po vselitvi je godba nadaljevala delo pod vodstvom prof. Alojza Velkavrha. Rezultat dobrega dela je bila zlata plaketa na tekmovanju pihalnih orkestrov B skupine v Mengšu. Godba se je uvrstila v A skupino in pridobila pravico snemanja kaset in nastopov v tujini. Po odhodu prof. Velkavrha je vodstvo godbe prevzel prof. Janez Petrač. Godbo je vodil le nekaj mesecev, nato ga je nadomestil prof. Franc Gornik. Z godbo so posneli kaseto z naslovom »Pod mengeško marelo«, imeli rekordnih 60 nastopov v eni sezoni. 110. obletnico smo praznovali s slavnostnim koncertom, na katerem so bila podeljena priznanja, veliko parado in veselico na ploščadi pred Osnovno šolo Mengeš. Godbeniki so na praznovanju nastopili v novih slavnostnih uniformah, kupljeni pa so bili tudi novi zimski plašči. Godba je imela intenzivne priprave na otoku Krku, organizirala pa je tudi Osino podoknico Nedeljskega dnevnika pri častni članici, gospe Zorki Požar.

 

NAKUP NARODNIH NOŠ, prva odmevnejša gostovanja v tujino ter godbeni uspehi pod vodstvom drugega domačega kapelnika PRIMOŽA KOSCA

V letu 1995 je godba kupila narodne noše s katerimi je postala še privlačnejša, kar se pokazalo tudi z vse večjim zanimanjem za nastope, tako doma, kot tudi v tujini. Eni prvih nastopov izven Slovenije so bili na Beljaških dnevih v Avstriji, kasneje je godba večkrat gostovala v Španiji, Franciji, Avstriji in Italiji pa tudi na Hrvaškem. Godba je aktivno sodelovala tudi doma, saj je bila eden od organizatorjev oživljanja nekdaj znanega Mihaelovega sejma v Mengšu, ki je sedaj že tradicionalen. Leta 1997 je strokovno vodstvo godbe prevzel drugi pravi domačin Primož Kosec. Mladi ambiciozni dirigent je že s prvim nastopom dokazal, da je na pravi poti. Godba je kvalitetno napredovala in v svoje vrste vključevala vse več mladih glasbenikov. Leta 1999 smo praznovali 115. obletnico. Praznovanje je bilo razdeljeno na tri sklope: razstavo v maju v kulturnem domu in njeno ponovitev v septembru v gasilsko-godbenem domu. V juniju je bil slavnostni koncert z zelo zahtevnim programom in deli tujih in domačih skladateljev. Na koncertu so bila godbenikom podeljena Gallusova priznanja. Septembra je na Mihaelovem sejmu v povorki sodelovalo šest povabljenih godb, ki so na prireditvenem prostoru v šotoru ob Slovenski cesti med zdravstvenim domom in banko izvedle krajše nastope.

 

Na prelomu tisočletja ustanovljena VETERANSKA SEKCIJA MENGEŠKE GODBE

Oktobra 2000 je bila ustanovljena Veteranska sekcija Mengeške godbe, ki je štela 29 članov. V njej so se združili starejši godbeniki, nad 50 let, ki so že prenehali igrati v godbi zaradi zdravstvenih in različnih drugih vzrokov. Namen sekcije je prijetno, manj zahtevno igranje, druženje in nastopanje. Vodja sekcije je postal Lojze Pišek, zdaj Vido Vrhovnik, dirigent pa Vinko Sitar, ki ga je pred dvema letoma nadomestil Janez Per. Tako kot zadnja leta iztekajočega se tisočletja smo tudi v prvih letih novega, gostovali po Evropi: Vichy, Luchon, Limoges v Franciji, Ston Hrvaška, Vrba, St. Egiden, Bad Gleichenberg Avstrija. Nastop na Musikantenstadlu in snemanje prve zgoščenke Godbeniki smo še posebej ponosni na sodelovanje v znani oddaji Musikantenstadel Karla Moika (Senik z godci) v Bad Gleichenbergu na Avstrijskem Štajerskem, za katero ima zasluge Janez Per. To je bil takrat gotovo vrhunec godbe. Avsenikovo Prijatelji, ostanimo prijatelji, smo snemali na Dunaju. Čez nekaj let smo igrali še na enem Stadlu, v Boznu na Južnem Tirolskem.

V letu 2000 smo izdali samostojno kaseto in zgoščenko S pesmijo v srcu, ki je slogan našega kraja. Vedeli smo, da veliko vaje in vloženega truda prinese rezultate. Kakšne? To smo preverili leta 2002 na državnem tekmovanju slovenskih pihalnih orkestrov. Ker v zadnjem ciklusu nismo nastopali, smo bili kategorizirani v tretjo tekmovalno skupino. Osvojili smo zlato priznanje in napredovali v 2. jakostno skupino. Tekmovanje je bilo v letu 2003 in spet smo prejeli zlato priznanje in uvrstitev v 1. jakostno skupino. Oba uspešna nastopa sta plačilo za vložen trud kapelniku g. Primožu Koscu ter vsem sodelujočim godbenicam in godbenikom ter vodstvu godbe.

 

Nov in zdajšnji kapelnik DIMITRIJ LEDERER

Od leta 2008 godbo vodi dirigent Dimitrij Lederer. Že po letu vodenja je godbo pripravil na praznovanje 125. letnice. V maju je bil veličasten slavnostni koncert in tridnevno praznovanje, ki je se zaključilo z veliko povorko čez Mengeš. Izdali smo zgoščenko Naša godba, na kateri so najboljše skladbe zadnjih let. Godba je nadaljevala tudi z organizacijo in soorganizacijo prireditev. Poleg prireditve Pod mengeško marelo, vsakoletno še Mihaelov sejem in Festival koračnic. Prav na Festivalu koračnic je Mengeška godba dosegla številne uspehe. Zmagala je trikrat zapored, nekdanji kapelnik Primož Kosec pa je že štirikrat skomponiral najboljšo koračnico leta. Zadnja leta godba ne tekmuje, temveč le izvaja na razpis prispele nove koračnice.

Godba nadaljuje tudi z rednimi gostovanji v tujini. Pot nas je zanesla tudi v Španijo, Francijo, Srbijo, Avstrijo in na Hrvaško. Na gostovanjih je bilo vedno zanimivo, stkale pa so se tudi prijateljske vezi. V Španiji smo denimo spoznavali navade gostujočih Mehičanov, v Franciji zaradi dežja skoraj uničili narodne noše, v Srbiji igrali na Roštiljadi v Leskovacu, kjer so spekli pleskavico velikanko in preživljali kratek poletni oddih v Stonu na Hrvaškem. V letu 2011 smo obnovili zgornje godbene prostore ter v zadnjih letih dokupili manjkajoče inštrumente.

Godbeniki smo v zadnjih letih pripravili zanimive tematske letne koncerte, in sicer filmskega ter Z glasbo okoli sveta. Poleg glasbenih gostov imamo tudi v svojih vrstah vrhunske glasbenike, s katerimi še dodatno popestrimo koncerte. Dvakrat smo sodelovali v oddaji Na Zdravje, ter v Novoletnem videomehu.

 

PRAZNOVANJE 130-letnice

Praznovanje 130-letnice se je začelo z razstavo v Kulturnem domu o zgodovini godbe. Nadaljevanje je sledilo 22. februarja na jubilejni 30. prireditvi Pod mengeško marelo. Osrednja prireditev pa se je odvila zadnji vikend v maju, ko smo v novih godbenih uniformah izvedli slavnostni koncert s svetovno znanim slovenskim tenoristom Janezom Lotričem, priredili povorko po glavnih ulicah Mengša ter priredili veselico.